m o n  -  s a t

0 8 0 0 - 1 5 0 0

s u n

0 9 0 0 - 1 5 0 0

cooking closes 30 min prior./

weekend 6+ bookings.

t h u r - s a t \ kuro

1 7 0 0 - l a t e

bookings via phone/email

Hibiki Kuro Logo White.png

click to enter

hibiki || art

japanese photography

@patrickmcgovernphotography 

patrickmcgovern.smugmug.com

  • White Spotify Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon